Registrace zařízení

Název zařízení tak, jak se má zobrazovat vašim klientům.

http://cz.boofit.net/

Identifikátor zařízení je součástí adresy vaší privátní instance rezervačního systému. Nelze později změnit. Vhodný identifikátor je snadno zapamatovatelný pro vaše klienty a co nejjednodušší. Může obsahovat pouze písmena a-z a/nebo číslice 0-9.

Jméno a příjmení osoby, která je pověřena řešením obchodních věcí týkajících se správy a používání rezervačního systému (např. majitel, manažer zařízení).

Na tento email budou zaslány přístupové údaje k účtu registrovaného zařízení. Zkontrolujte proto, zda je email opravdu bez překlepů.

Zadávejte v mezinárodním formátu a bez mezer, např. +420123456789.

Budeme vděčni, napíšete-li nám stručně, jak jste se o našem rezervačním systému dozvěděli, kdo jste a na jaké typy rezervací jej plánujete používat. Max 500 znaků.

Fakturační údaje